செல்வி கோ.யாழினி அவர்கள் 12.03.2022 அன்று திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கலை பண்பாட்டுத் துறை தஞ்சாவூர் மண்டலம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட இளைஞர்களுக்கான மாவட்ட கலைப்போட்டியில் வயது 17 முதல் -35 கருவியிசை கலைப்பிரிவில் கலந்துகொண்டு முதலிடம் பரிசு பெற்ற / பங்கேற்ற கலைஞரை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது,

செல்வி கோ.யாழினி அவர்கள் 12.03.2022 அன்று திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கலை பண்பாட்டுத் துறை தஞ்சாவூர் மண்டலம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட இளைஞர்களுக்கான மாவட்ட கலைப்போட்டியில் வயது 17 முதல் -35 கருவியிசை கலைப்பிரிவில் கலந்துகொண்டு முதலிடம் பரிசு பெற்ற / பங்கேற்ற கலைஞரை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது,

G.YALINI Musical Competition Thiruvarur District First Recevied Prize From The District Collector Tmt. B.Gayathri Krishnan I.A.S

Contact Us

Sairam Institutions

'SAI BHAVAN',

No.31, Madley Road,

T.Nagar, Chennai - 600 017.

Tamilnadu, India

Landmark: Near Madley Subway & Behind Leo Complex

Phone : 044 - 4226 7777 (30 lines)

Fax : 044 - 4226 7779

E-mail : info@sairamgroup.in